Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacje o projekcie

Utworzono dnia 04.12.2020

Gmina Pietrowice Wielkie w okresie od 1 grudnia 2020 roku do 31 października 2021 roku realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Moje przedszkole to dobry start do świata wiedzy i sukcesu”, dofinansowywany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest:

Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Pietrowice Wielkie i podniesienie jakości nauczania w placówkach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina, a także wyrównanie szans edukacyjnych 185 dzieci (88 dziewczynek i 97 chłopców) w wieku przedszkolnym oraz kwalifikacji i kompetencji 19 nauczycieli (19 kobiet), w terminie do 31.10.2021.

Realizacja projektu przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych i zapewnienia dzieciom w wieku przedszkolnym równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Pietrowice Wielkie, a także podniesienia jakości procesu nauczania w placówkach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina.

Nabór do projektu w okresie od 1 grudnia 2020 roku do 15 grudnia 2020 roku.

Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), uczące się lub pracujące na terenie Województwa Śląskiego. Uczestnikami projektu będą dzieci w wieku 3-5 lat, które będą brać udział w zajęciach dodatkowych oraz 19 nauczycieli dyplomowanych, mianowanych, kontraktowych, stażystów w wieku 25-59 lat (19K), którzy wezmą udział w szkoleniach zawodowych.

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci:

•             Przedszkole w Pietrowicach Wielkich: 120 dzieci (60 dziewczynek i 60 chłopców) w tym 2 dzieci niepełnosprawnych (1 dziewczynka i 1 chłopiec) i 5 dzieci ze SPE (1 dziewczynka i 4 chłopców) oraz 9 nauczycielek,

•             Przedszkole w ZSP w Krowiarkach: 18 dzieci (9 dziewczynek i 9 chłopców) w tym 1 dziecko ze SPE (1 chłopiec) i 2 nauczycielki,

•             Przedszkole w ZSP w Samborowicach: 20 dzieci (6 dziewczynek i 14 chłopców) w tym 20 dzieci (6 dziewczynek i 14 chłopców) ze SPE i 5 nauczycielek,

•             Przedszkole w ZSP w Pawłowie: 27 dzieci (13 dziewczynek i 14 chłopców) w tym 1 dziecko niepełnosprawne (1 dziewczynka) i 3 nauczycielki.

Projekt zakłada realizację następujących działań:

  1. Przedszkole w Pietrowicach Wielkich:

Zajęcia dodatkowe dla dzieci;

•Korekcyjno-kompensacyjne; 136 godzin: 2 grupy x 2 dni w tygodniu;

•Logopedyczne; 408 godzin: 6 grup x 2 dni w tygodniu;

•Społeczno-emocjonalne; 34 godziny: 1 grupa x 1 dzień w tygodniu;

•Gimnastyka korekcyjna; 408 godzin: 6 grup x 2 dni w tygodniu;

•Integracja sensoryczna; 68 godzin: 1 grupa x 2 dni w tygodniu;

Szkolenia dla nauczycieli;

•Kształtowanie umiejętności wychowawczych nauczycieli niezbędnych do współpracy z rodzicami, dziećmi; 10 godzin;

•Praca z dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (SPE); 20 godzin;

•Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci w przedszkolu; 20 godzin;

•Jak kierować rozwojem emocjonalnym dziecka w wieku przedszkolnym; 15 godzin;

•Rytmika; 20 godzin;

  1. Przedszkole w ZSP w Krowiarkach:

Zajęcia dodatkowe dla dzieci;

•Korekcyjno-kompensacyjne; 136 godzin : 2 grupy  x 2 dni w tygodniu;

•Logopedyczne; 136 godzin: 2 grupy x 2 dni w tygodniu;

•Gimnastyka korekcyjna; 68 godzin: 2 grupy x 1 dzień w tygodniu;

•Integracja sensoryczna; 68 godzin: 1 grupa x 2 dni w tygodniu;

Szkolenia dla nauczycieli;

•Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci w przedszkolu; 20godz;

•Jak kierować rozwojem emocjonalnym dziecka w wieku przedszkolnym; 15 godzin;

  1. Przedszkole w ZSP w Samborowicach:

Zajęcia dodatkowe dla dzieci;

•Korekcyjno-kompensacyjne; 136 godzin: 1 grupa x 4 dni w tygodniu;

•Logopedyczne; 102 godziny: 3 grupy x 1 dzień w tygodniu;

•Rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne; 34 godziny: 1 grupa x 1 dzień w tygodniu;

•Terapeutyczne; 34 godziny; 1 grupa x 1 dzień w tygodniu;

•Gimnastyka korekcyjna; 136 godzin; 2 grupy x 2 dni w tygodniu;

Szkolenia dla nauczycieli;

•Kształtowanie umiejętności wychowawczych nauczycieli niezbędnych do współpracy z rodzicami, dziećmi;  10 godzin;

• Praca z dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (SPE); 20 godzin;

•Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci w przedszkolu; 20 godzin;

•Jak kierować rozwojem emocjonalnym dziecka w wieku przedszkolnym; 15 godzin;

  1. Przedszkole w ZSP w Pawłowie:

Zajęcia dodatkowe dla dzieci;

Logopedyczne; 68 godzin: 2 grupy x 1 dzień w tygodniu;

•Przyjaciele przyrody-zajęcia przyrodnicze oparte na eksperymentach; 68 godzin: 2 grupy x 1 dzień w tygodniu;

•Teatralne; 68 godzin: 2 grupy x 1 dzień w tygodniu;

•Gimnastyka korekcyjna; 68 godzin: 2 grupy x 1 dzień w tygodniu;

•Zajęcia regionalne „Poznaj swoja okolicę”; 68 godzi: 2 grupy x 1 dzień w tygodniu;

Szkolenia dla nauczycieli:

Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci w przedszkolu; 20 godz.

Ponadto w projekcie zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych i doposażenia do poszczególnych placówek, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.

Lider:
Gmina Pietrowice Wielkie
ul. Szkolna 5
47-480 Pietrowice Wielkie
Tel. 32 419 80 75

e-mail: poczta@pietrowicewielkie.com.pl

Biuro projektu:
Gmina Pietrowice Wielkie
ul. Szkolna 5
47-480 Pietrowice Wielkie
Tel. 32 419 80 75

e-mail: poczta@pietrowicewielkie.com.pl

 
 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny